Rychlý kontakt:

Sdružení soukromých gynekologů ČR
Orlí 10, 602 00 Brno

 

Telefon: 542 221 661, 542 221 662   
Fax: 542 221 662
E-mail: ssgcr@ti.cz

 
Přihlášení

Nemáte svůj účet?

Zaregistrujte se!

 

 

 

Pro nové členy SSG ČR
Přihláška
Plná moc

 

Výše členského příspěvku v roce 2016

Valné shromáždění členů Sdružení soukromých gynekologů ČR v Olomouci dne 14. 4. 2013 jednohlasně odsouhlasilo zvýšení členského příspěvku na částku 3.000,- Kč od roku 2014.

Číslo účtu: 2053887329/0800 zůstává nezměněno, variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

 

Právní servis

Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2016

 


Reklama:

Zkrácené SPC přípravku GARDASIL 9

© 2012 NOWONET media, s.r.o.