Aktuální akce

12. KONFERENCE Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

Termín: 29. 11. - 1. 12. 2019

Místo: OREA hotel Pyramida Praha

 
Všeobecné informace
Odborný program
Závazná přihláška
Přihláška k aktivní účasti
 

Přihláška aktivní účasti

 • Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, lze přihlásit nejpozději do 31. 10. 2019. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

 

Společenský večer

 • Uskuteční se v sobotu dne 30. 11. 2019 od 20.00-1.00 v prostorách hotelu OREA Pyramida.
 • Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn.

 

Ubytování

 • Orea Hotel Pyramida

ON-LINE REGISTRACE WWW.KOLPOSKOPIE.CZ, WWW.SSG.CZ

 

Organizační zajištění konference:

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

 

                  

 

Generální partner:

 

Hlavní partneři:

 

 

 

XXXVIX. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN

pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

29. 11. 2019 PÁTEK 9.00-16.00

SPOLUPRÁCE REGISTRUJÍCÍCH GYNEKOLOGŮ A ONKOGYNEKOLOGICKÝCH CENTER PŘI FOLLOW UP

 • Panelové diskuse
 • Zhoubné nádory vulvy
 • Zhoubné nádory pochvy
 • Zhoubné nádory děložního hrdla
 • Zhoubné nádory děložního těla
 • Zhoubné nádory tuboovariální

Kontroverze follow up po konizacích - z pohledu interpretace histopatologického výsledku.
Kontroverze dnešních přístupů k operační léčbě u suspektních a ZN - miniinvazivní versus klasické
laparotomické přístupy.

 

30. 11. 2019 SOBOTA 9.00-16.00
1. 12. 2019 NEDĚLE 9.00-12.00

Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
Prevence a screening v onkogynekologii
Onemocnění asociovaná s HPV
Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

(Zvýrazněné položky formuláře jsou povinné. Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.)

REGISTRACE

Titul, příjmení, jméno:
Název pracoviště:
Adresa pracoviště vč. PSČ:
Telefon: Fax:
Email:
IČO: DIČ:

Variabilní symbol*:
* (rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí číslicemi 7777 v rámci ochrany osobních dat)
Registrační poplatek do 31.10.2019 do 15.11.2019 na místě
člen Sekce ČGPS a SGPS (3 dny)  2000,-Kč  2300,-Kč  2700,-Kč
nečlen Sekce ČGPS a SGPS (3 dny)  2300,-Kč  2600,-Kč  3100,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 29.11.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 30.11.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 1.12.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
sestry z gyn. pracovišť  700,-Kč  900,-Kč  1100,-Kč
Galavečer
sobota 30. 11. 2019:
účastník konference   800,-Kč     ANO     NE
doprovod 1000,-Kč     ANO     NE
vstup na místě 1300,-Kč


Obědy formou bufetu (350,- Kč):
pátek 29.11.2019, lékař     ANO     NE
pátek 29.11.2019, doprovod

    ANO

    NE

sobota 30.11.2019, lékař     ANO     NE
sobota 30.11.2019, doprovod

    ANO

    NE

V případě neuhrazení obědů a vstupu na galavečer do 20. 11. 2019 budou Vaše požadavky automaticky zrušeny.

Sponzoring účasti:
Registraci na seminář hradí sponzor:     ANO     NE
Oběd pro účastníka hradí sponzor:     ANO     NE
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Tel.:

Platba: Platba za registrační poplatek a oběd celkem ,- Kč byla odeslána bankovním převodem dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

UBYTOVÁNÍ

Variabilní symbol*:
* (rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí číslicemi 8080 v rámci ochrany osobních dat)
Datum:
 čtvrtek 28.11.2019  pátek 29.11.2019  sobota 30.11.2019     bez ubytování

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA

Kategorie CLASSIC

Páteční noc 29.11.2019 je v této kategorii vyprodána, zvolte si prosím náhradní variantu v Delux nebo Executive.

1-lůžkový pokoj
2.500,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
2.800,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.400,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
3.600,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.200,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA, Kategorie DeLuxe

1-lůžkový pokoj
2.800,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
3.100,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.550,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
3.810,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.270,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA, Kategorie EXECUTIVE

1-lůžkový pokoj
3.000,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
3.300,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.650,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
4.110,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.370,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
Sponzoring ubytování:
Ubytování hradí firma:     ANO     NE
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Platba za ubytování: Cena za ubytování celkem ,- Kč byla odeslána bankovním převodem dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

POKYNY

Vzhledem k tomu, že je agentura, zajišťující organizaci konference, plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za galavečer.

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

 • za registrační poplatek, oběd/y a poplatek za galavečer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 7777
 • za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí za 8080
 • bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete včas informováni. Ubytování si každý zajistí individuálně.
 • nebude-li částka za ubytování uhrazena do 7 dnů od rezervace v případě, že jste samoplátce (nejste sponzorován/a farm. firmou), Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno
 • při rezervaci ubytování od 28. 10. 2019 je nutné ubytování uhradit v den rezervace
 • v případě zrušení účasti se budeme řídit dle uvedených storno podmínek

POZNÁMKA

Poznámka:

STORNO PODMÍNKY

do 27. 10. 2019 - pouze manipulační poplatek 150 Kč

28. 10. 2019 – 5. 11. 2019 - 30 % z celkové částky

6. 11. 2019 – 20. 11. 2019 - 70 % z celkové částky

od 21. 11. 2019 - 100 % z celkové částky

Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

Platbu(y) poukazujte na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800,

variabilní symbol(y) viz výše v přihlášce.

Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze identifikovat.

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX

Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů, více informací zde


(Zvýrazněné položky formuláře jsou povinné. Bez jejich vyplnění formulář nelze odeslat.)
Forma prezentace:   Volné sdělení
Tématické okruhy:   Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
  Prevence a screening v onkogynekologii
  Onemocnění asociovaná s HPV
  Kolposkopie
Název příspěvku:
Délka příspěvku:
Autor/autoři:
Vlastní text:
 
- maximálně 3.000 znaků
Poznámka:
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Organizace:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Upozornění:

Přihláška k aktivní účasti nahrazuje přihlášku účastníka konference. Pro registraci na konferenci je nezbytné vyplnit a odeslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíte, kontaktujte sekretariát G-AGENCY s.r.o. (info@g-agency.eu).

 
 
 

18

let s Vámi

 

8. 10. - 13. 11. 2019

Více informacíRegistrace

Registrace sobota 19. 10. 2019, 8.00-11.00 hod.
Ubytování Hotel Floret viz přihláška

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR

29. 11. - 1. 12. 2019

Více informacíRegistrace
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

         

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.