Aktuální akce

13. KONFERENCE Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR

Termín: 3.–5. 12. 2021

Místo: OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA

 
Odborný program
Závazná přihláška
Přihláška k aktivní účasti
Všeobecné informace
Organizační zajištění
 

3. 12. 2021 PÁTEK 09.00-16.00

XXXX. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou
3. LF  UK a FN Královské Vinohrady

 

 

Dopolední blok 9.00-12.00

9.00-9.15 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. -  Prof. Kaňka a prof. Vonka  a jejich odkaz pro dnešek

9.15-9.30 prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. - prof. MUDr. Adolf Štafl - jeho odkaz pro dnešek

 

9.30-10.45 „Kazuistiky 1" - prekancerózy děložního hrdla

Koordinátoři: Lukáš Rob, Roman Pichlík, Větrovská, Helena Robová, Michael Halaška

 

1./  kazuistiky  1-3      LG/HG SIL  (cyto/kolpo/HPV)

       Plénum a panel diskuse

2./ kazuistiky   4-6    HG/Mica (cyto/kolpo)

       Plénum a panel diskuse

 

10.45 - 11.00 Coffee break

 

3./  kazuistiky  7-9 diskrepance HPV HR positivity - 35 let  (cytologie/kolpo)

       Plénum a panel diskuse

4./ kazuistiky 10 - 12    cytologické abnormality u těhotných      

      Plénum a panel diskuse

 

12.00-13.00 PŘESTÁVKA - OBĚD

 

Odpolední blok 13.00-15.30

13.00-13.30   as. MUDr Jana Drozenová -  Trendy a úskalí patologie cervikálních lézí

13.30-14.00   RnDr. Ruth Tachezy, PhD. -  HPV vakcinace - od experimentů k dnešní realitě - pohled virologa 

 

14.00-15.30  „Kazuistiky 2" - prekancerózy/ karcinomy děložního hrdla

Koordinátoři: Lukáš Rob, Pichlík, Monika Větrovská, Helena Robová, Michael Halaška

 

4./ kazuistiky 13-15    - suspektní cytologie AGC NEO

Plénum a panel diskuse

5./ kazuistiky 16-18  - kontroverze follow up postupů

Plénum a panel diskuse

6./ kazuistiky 19-21 - abnormální nálezy u postmenopausálních žen

Plénum a panel diskuse

 

15.30 Závěrečné slovo koordinátora

 

16.00 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SSG ČR

           Pouze pro členy SSG

 


4. 12. 2021 SOBOTA 09.00-16.00
5. 12. 2021 NEDĚLE  09.00-12.00

  • Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
  • Prevence a screening v onkogynekologii
  • Onemocnění asociovaná s HPV
  • Kolposkopie
 

Hlavní patrneři


REGISTRACE

Titul, příjmení, jméno:
Název pracoviště:
Členské číslo ČLK - desetimístné*:
*(v případě, že jste účastník-lékař mimo ČR nebo nelékařský účastník konference, uveďte prosím do kolonky 1111111111)
Adresa pracoviště vč. PSČ:
Telefon: Fax:
Email:
IČO: DIČ:

Variabilní symbol*:
* (rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí číslicemi 7777 v rámci ochrany osobních dat)
Registrační poplatek do 15.11.2021 do 22.11.2021 na místě
člen Sekce ČGPS a SGPS (3 dny)  2000,-Kč  2300,-Kč  2700,-Kč
nečlen Sekce ČGPS a SGPS (3 dny)  2300,-Kč  2600,-Kč  3100,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 3.12.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 4.12.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
jednodenní vstup pro lékaře 5.12.  1700,-Kč  2000,-Kč  2500,-Kč
sestry z gyn. pracovišť  700,-Kč  900,-Kč  1100,-Kč
distanční účast 3.12.2021 - dopol. blok  1200,-Kč  1200,-Kč nelze

Galavečer
4. 12. 2021:
účastník semináře   900,-Kč     ANO     NE
doprovod 900,-Kč     ANO     NE
vstup na místě 1300,-Kč


Obědy formou bufetu, pátek 3. 12. 2021
Oběd lékař, 390,- Kč     ANO     NE  
Oběd doprovod, 390,- Kč

    ANO

    NE

 


Obědy formou bufetu, sobota 4. 12. 2021
Oběd lékař, 390,- Kč     ANO     NE  
Oběd doprovod, 390,- Kč

    ANO

    NE

 

V případě neuhrazení vstupu na galavečer a oběda/ů do 25.11.2021, budou automaticky zrušeny.

Sponzoring účasti:
Registraci na seminář hradí sponzor:     ANO     NE
Oběd pro účastníka hradí sponzor:     ANO     NE
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Tel.:

Platba: Platba za registrační poplatek a oběd celkem ,- Kč byla odeslána bankovním převodem dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

UBYTOVÁNÍ

Variabilní symbol*:
* (rodné číslo se záměnou posledního čtyřčíslí číslicemi 8080 v rámci ochrany osobních dat)
Datum:
 čtvrtek 2.12.2021  pátek 3.12.2021  sobota 4.12.2021     bez ubytování

Hotel Pyramida

Kategorie Classic

Páteční noc 4.12.2021 je VYPRODÁNA. Je tedy možné si v této kategorii rezervovat pouze čtvrteční nebo sobotní noc.

Single use
2.500,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
2.800,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.400,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
3.600,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.200,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
Kategorie Deluxe
Single use
2.800,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
3.100,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.550,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
3.810,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.270,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
Kategorie Executive
Single use
3.000,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně
2-lůžkový pokoj
3.300,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.650,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
3-lůžkový pokoj
4.110,-Kč pokoj/noc, vč. snídaně (na osobu 1.370,- Kč/noc)
ubytován(a) spolu s 
Sponzoring ubytování:
Ubytování hradí firma:     ANO     NE
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Platba za ubytování: Cena za ubytování celkem ,- Kč byla odeslána bankovním převodem dne na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

POZNÁMKA

Poznámka:

STORNO PODMÍNKY

do 1. 11. 2021 - 150,- Kč manipulační poplatek

2. 11. – 10. 11. 2021 - 30 % z celkové částky

11. 11. – 26. 11. 2021 - 70 % z celkové částky

od 27. 11. 2021 - 100% z celkové částky

 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů, více informací zde


Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, lze přihlásit nejpozději do 5. 11. 2021. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu

 

Forma prezentace:   Volné sdělení
Zařazení: V případě, že bude Vaše volné sdělení zařazeno do odborného programu, uskuteční se buď v sobotu 4.12.2021 nebo v neděli 5.12.2021. O jeho případné akceptaci a konkrétním časovém zařazení budete včas vyrozuměni Vědeckou radou konference.

VĚDECKÝ PROGRAM sobota a neděle 3. - 5. 12. 2021

• Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba

• Prevence a screening v onkogynekologii

• Onemocnění asociovaná s HPV

• Kolposkopie

Název příspěvku:
Délka příspěvku:
Autor/autoři:
Vlastní text:
 
- maximálně 3.000 znaků
Poznámka:
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Organizace:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Upozornění:

Přihláška k aktivní účasti nenahrazuje přihlášku účastníka konference. Pro registraci na konferenci je nezbytné vyplnit a odeslat přihlášku a uhradit registrační poplatek.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že potvrzení neobdržíte, kontaktujte sekretariát G-AGENCY s.r.o. (info@g-agency.eu).

Rádi bychom Vás informovali, že budeme na veškeré, předem uhrazené poplatky (registrace, oběd, vstupenka na galavečer, ubytování) do doby konání akce pohlížet jako na vratnou kauci, která nepředstavuje zdanitelné plnění ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a to s ohledem na stávající situaci ohledně pandemie COVID-19. Ty Vám budou v počátku účtovány s nulovou sazbou DPH a až v případě uskutečnění akce, tedy po 5. 12. 2021 Vám bude vystaven nový, finální daňový doklad se sazbami DPH, kde bude již uhrazená kauce-poplatky za účast, odečtena. V případě zrušení akce vyšší mocí-vládními restrikcemi, Vám budou veškeré poplatky navráceny zpět na účet.


Společenský večer
  • Uskuteční se v sobotu dne 4. 12. 2021 od 20.00-1.00 v prostorách hotelu OREA Pyramida.
  • Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn.


Ubytování

  • Orea Hotel Pyramida  www.hotelyramida.cz

Registrace - distanční účast

Registrační poplatek zahrnuje:

  • program v el. podobě
  • on-line přístup na vědecký dopolední program 40. Kaňkova v pátek dne 3.12.2021 od 09.00-12.00.
  • zaslání certifikátu on-line

 

 

 

 

Organizační zajištění konference:


G-AGENCY s.r.o.,
Horní nám. 285/8,
772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964
T:  +420 720 998 678
 F: +420 585 234 444
 E: info@g-agency.eu

 

 
 
 

20

let s Vámi

 
 

 
 
Zobrazit všechny aktivní akce
 
 
 

                     Heaton

 
ssg 542 221 661
ssg 542 221 662
ssg Orlí 10
602 00 Brno
Česká Republika
 

© 2019 Sdružení soukromých gynekologů ČR |  Nowonet media s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu Sdružení soukromých gynekologů zakázáno.